Skolsituationen i grundskolan för ungdomar med hög frånvaro utifrån skoldokumentationer

Långtidsskolkare som inte återvänder till skolan får ofta svårt att hitta arbete. De hamnar lätt i ett socialt utanförskap (Skolverket, 2009). Ogiltig frånvaro är nästan alltid en signal om svårigheter, i elevens skolsituation och ofta även i elevens livssituation. (Skolverkets rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka, 2010) 

Syftet var att undersöka vad som kännetecknar skoltiden utifrån skolans elevdokumentationer under hela grundskolan för elever med hög  frånvaro som har  respektive inte har lärandesvårigheter.

En skriftlig första rapport beräknades vara klar på engelska i slutet av 2011. Projektet finansierades genom FoU-stöd från FoU Sjuhärad Välfärd, lokalt Välfärdsråd samt från en enskild Sjuhäradskommun.

Kontaktpersoner:

Kontaktperson medan undersökningen pågick var Anne-Sofie Strand, centrala elevhälsoteamet, Ulricehamn.