Samordnad individuell plan (SIP)

Ett viktigt inslag i projektet var att lyfta brukarnas röster. Den individuella planen är till för dem och för att huvudmännen ska ta sitt ansvar och förhindra att brukare hamnar mellan stolarna.

En väl utarbetad individuell plan kan vara ett viktigt instrument i samverkan mellan kommun och landsting, men även med andra aktörer som är viktiga för den enskilde som exempelvis försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Både inom Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen finns krav på att en Individuell plan ska upprättas där så behövs.

Projektet startade i november 2012 och avslutades i september 2013. Till projektet var två referensgrupper knutna, en grupp med brukarrepresentanter och en grupp med representanter för verksamheterna.

Syftet med projektet var att ge ett underlag för utveckling av arbetet med individuell plan för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Uppdragsgivare är VästKom (Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation), tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Rapporten "Individuell plan enligt SoL och HSL - Till nytta för brukarna?"
finns att beställa i tryckt format eller att ladda ner direkt i PDF-format:
http://www.fous.se/Publicerat/Rapporter/

 

Kontaktperson:

Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare 
Tel: 033-435 47 71,Mobil: 0702-77 07 60, E-post: per-ake.karlsson@hb.se