Lokala psykiatriråd

Inom ramen för det avslutade SamKom-projektet som pågick 2006-2007, och som var en del av Miltonsatsningen inom psykiatrin, bildades Lokala psykiatriråd i de medverkande kommunerna.

En uppföljning 2008 visade att det pågick mycket arbete i råden, men att det rådde osäkerhet om hur uppdraget skulle fungera. Till viss del visar den aktuella uppföljningen 2011 samma resultat, bland annat framgår att psykiatriråden fortfarande brottas med frågorna Vad, Hur och Varför, menar Lolo Lebedinski som gjort uppföljningen.

– Viss osäkerhet råder också omkring vilka organisationer som bör finnas med i råden. Två typer av organisationer saknas enligt ledamöterna; offentliga aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen och brukarorganisationer. Brukares deltagande i de lokala psykiatriråden är överlag mycket låg.

Några övriga slutsatser som presenteras i rapporten Uppföljning av de lokala Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg 2011 är:

  • I flera råd saknas fortfarande strukturer för hur arbetet i psykiatriråden ska bedrivas. Verksamhetsplaner och målbeskrivningar för arbetet saknas.
  • Formaliseringsgraden är fortfarande låg, till exempel saknas samverkansavtal  mellan de samverkande organisationerna.
  • Psykiatriråden är inte särskilt kända utanför den egna kretsen – ledamöterna pratar sällan om sitt arbete i psykiatriråden med arbetskamrater och kollegor och därmed får de inte heller några frågor från utomstående om vilket arbete som pågår.

Läs rapporten

Läs mer och ladda ner rapporten via länken nedan eller beställ rapporten på FoUS webb: www.fous.se – Publicerat/Rapporter.

Läs mer om projektet:

Erfarenheter från Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg 
 

Kontaktperson:

Lolo Lebedinski, utvärderare FoU Sjuhärad Välfärd
lolo.Lebedinski@hb.se
Telefon: 033-435 42 02