Utvärdering av DBT färdighetsträning

Målgrupp: Funktionshinder

Extern finansiering.

Om uppdraget

Uppdraget avser att utvärdera DBT färdighetsträning för de anställda  på vuxenpsykiatriska kliniken, vårdavdelning 3. Syftet med DBT-färdighetsträningen är att stärka de anställda på avdelningen i sina yrkesroller men också att de ska få nya verktyg och förhållningssätt att använda i mötet med brukarna, såväl patienter som anhöriga.

Uppdraget utförs under perioden december 2010-maj 2012. 
Slutrapport lämnas senast maj 2012.

Delrapportering och avstämning sker successivt till uppdragsgivarna på vuxenpsykiatriska kliniken och öppenvårdsmottagningen Solhem. Utvärderingsdesignen är utformad i samråd med uppdragsgivarna. 

Upplägget för utvärderingen är följande: en första intervjuomgång görs med deltagarna kort efter att färdighetsträningen påbörjats. Därefter görs en andra intervjuomgång med deltagarna några månader efter att färdighetsträningsgruppen avslutats. En tredje och sista intervjuomgång görs med deltagarna i färdighetsträningsgruppen görs eventuellt under senare delen av våren 2012.

Utvärderingens syfte

Syftet med utvärderingen är att försöka fånga om färdighetsträningen har gett upphov till några förändringar och om dessa i så fall består över tid utifrån ett DBT-perspektiv i arbetsgruppen.

Läs rapporten

Läs mer och ladda ner rapporten via länken nedan eller beställ rapporten på FoUS webb: www.fous.se/publicerat/rapporter

 

 

 

Kontaktperson: 

Lolo Lebedinski, tel: 033-435 42 02 eller 0734-61 19 88, 
e-post: lolo.lebedinski@hb.se