Sista socialisationen 

– om anpassning och lärande på äldreboendet


Flytten till ett äldreboende markerar för många en livskris med starka påfrestningar på personen och hennes nära anhöriga. Det är en händelse som markerar brottet i det självständiga livet och signalerar inträdet i en livsfas där personen är beroende av hjälp och stöd för att kompensera förlust av viktiga förmågor. Det liv som levs i ett sådant beroendeförhållande kan benämnas fjärde åldern.

 ”En av de mest betydande trender på 1900-talet var förändringar av vad som ibland kallas fjärde åldern. Den första åldern är en period av utbildning och träning, den andra åldern en period av arbetsliv, den tredje åldern en period av pensionärsliv med bibehållen hälsa, och den fjärde åldern representerar tiden av ålderssvaghet" (Wragg 2005, s.171)

”Sista socialisationen” är namnet på undersökningar som genomförts vid äldreboenden i Borås stad och Svenljunga kommun. Undersökningarna syftade till att förstå vad den äldre upplever vid flytten till ett äldreboende och vad det innebär att inleda en ny livsperiod med äldreboendet som livsform. Hur skapar den äldre meningen i vardagslivet? Vad betyder minnen från tidigare livsperioder? Vad händer med identiteten? Hur kan vi som personal uppfatta och möta de äldres behov?

Deltagande vårdpersonal var undersökningens medforskare med uppgift att tillsammans med den äldre skriva en livsberättelse kring flytten till och anpassning till livet på äldreboendet. Berättelserna utvecklades i dialog med den boende, och i dialog med andra medforskare och undersökningsledarna genom den s.k. strukturerade dialogen.

Projektet genomfördes av FoU Sjuhärad Välfärd i samarbete med Borås Stad och Svenljunga kommun. Lars Rönnmark och Marie Elm ledde projektet. En referensgrupp bestående av chefer i äldreomsorgen och politiker följde och stödde arbete.

Arbetet är pågick i två år, 2011-2013. Under år 1 genomfördes undersökningar om äldres erfarenhet av flytt och inskolning på äldreboendet. År 2 handlade om att översätta kunskaper till förändringar i konkreta förbättringar baserade på kunskaper som vunnits i undersökningarna.

Läs mer om Sista socialisationen:

Rönnmark, Lars (2014). Sista socialisationen. Berättelser om livskraft på äldreboendet.
Kortversion av rapporten (pdf)

Marie Elm (2012). Delrapport Sista socialisationen. Boendes berättelser om att flytta till äldreboende och att leva i äldreboendets livsform. Borås Stad.

Lars Rönnmark (2011). Undersökningsplan, Sista socialisationen Borås Stad.

Lars Rönnmark (2010). Undersökningsplan, Sista socialisationen Svenljunga.

Artiklar:

"Temadag om sagor och berättelser om livet" 
FoU Sjuhärads Välfärds Nyhetsbrev nr2:2012, s.8.

"Utvärdering av närvårdssamverkan, anhörigstöd och flytten till äldreboendet" 
FoU Sjuhärad Välfärds Nyhetsbrev n2:2011, s.5. 

Film:

Tre medforskare presenterade sina berättelser och projektet vid den nationella uppdragsutbildningen "Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden för äldre" vid Högskolan i Borås. Deras medverkan videofilmades. 
Se länk: http://stream.hb.se/vhb/Vardegrund/Film_2.wmv.  
FOTO: Fredrik Karlsson och Jan-Erik Andersson.

Presentationer:

Presentation av Sista socialisationen. FoU Sjuhärad Välfärd (2012-02-07)