Huvudmeny

Kompetensutveckling

FoU Sjuhärad Välfärd erbjuder olika former av aktiviteter/arrangemang för kompetensutveckling inom de områden där forskning och utveckling bedrivs. Dessa ges i form av seminarier, dialogmöten, workshoppar, temadagar, konferenser och utbildningar – i egen regi eller i samarbete med andra.   

Aktuella arrangemang

  • Arrangemang som planeras publiceras under rubriken Aktuella arrangemang, se menyn.
  • Mer utförlig information om kommande arrangemang publiceras löpande i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium.

Tidigare arrangemang

  • Tidigare genomförda arrangemang publiceras under rubriken Tidigare arrangemang, se menyn. 
  • Presentationer från föreläsare vid genomförda arrangemang publiceras under rubriken Presentationer från arrangemang, se menyn.