Huvudmeny

Medarbetare

Nedan hittar du kontaktuppgifter till medarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd. 

Ylva Mühlenbock, ny verksamhetschef på FoU Sjuhärad Välfärd

Ylva Mühlenbock
Verksamhetschef
Rum: E527
Tel: 033- 435 47 75 , mobil: 0701- 866380
E-post:  ylva.muhlenbock@hb.se

 

 

Fredrik RosFredrik Ros
Administratör
Rum: E528
Tel: 033-435 43 02, mobil: 0734-60 66 06
E-post: fredrik.ros@hb.se 

 

 

Angela Bångsbo, samordnare

Angela Bångsbo
Samordnare 
Rum: E524
Tel: 033-435 47 99, mobil:0732-00 20 90
E-post: angela.bangsbo@hb.se

 

Margareta Carlén, universitetslektor vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Margareta Carlén
Samordnare
Tel: 033-435 43 87, mobil: 0701-86 65 20
E-post: margareta.carlen@hb.se

 

 

Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad VälfärdGöran Jutengren
Vetenskaplig ledare, docent
Rum: E745
Tel: 033-435 47 67, mobil: 0706-15 60 54
E-post: Goran.Jutengren@hb.se

 

 

Projektmedarbetare

Margareta Lundberg Rodin, Tf. VerksamhetschefMargareta Lundberg Rodin
Forskare
Rum: E529
Tel: 033-435 44 13, mobil: 0732-30 59 04
E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se  

 


Goran Puaca, universitetslektorGoran Puaca
Universitetslektor, akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Projekt: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro
Rum: C707
Tel: 033-435 42 77
E-post:  goran.puaca@hb.se


Per-Åke Karlsson

Per-Åke Karlsson
Vetenskaplig ledare, docent
Rum: E523
Tel: 033-435 47 71, mobil:0702-770 760
E-post: per-ake.karlsson@hb.se