Bilagor till rapporter

Aktuella rapporter

Aktuella rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd finns i en förteckning på sidan Rapporter.

Tidigare rapporter

Tidigare rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd finns i förteckningar på sidorna
Rapporter 2011-2006
Rapporter 2005-2001 

Kortversioner/broschyrer

Vissa rapporter finns sammanfattade i kortversioner, i form av broschyrer. 
Se särskilda länkar i förteckningen nedan samt sidan Broschyrer/kortversioner.


2012

Rapport: Utveckling av stödet till anhöriga i Borås Stad 2010–2011 
Författare: Carina Mannefred
Bilagor: Bilaga 1Bilaga 2Bilaga 3Bilaga 4Bilaga 5Bilaga 6

(Länk till rapporten finns här.)


2011

(Länk till rapporterna finns här.)

Rapport: Uppföljning av de lokala Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg 2011.
Författare: Lolo Lebedinski
Bilagor/e-kapitel: 
Kapitel 4.2  Kapitel 4.3  Kapitel 4.4  Kapitel 4.5  Kapitel 4.6  Kapitel 4.7  Kapitel 4.8  Kapitel 4.9  Kapitel 6
Bilaga 2  Bilaga 3  Bilaga 4  Bilaga 5 

Rapport: Protesförsörjning av benamputerade i Sjuhäradsbygden.
Författare: Jessica Craaford, Maria Glemne, Linus Nygren
Bilaga: Referenslista. Obs! Reviderad.

Rapport: Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter
Författare: Elisabeth Beijer, Bengt G Eriksson (red), Jennifer C Greene, Kari Jess, Ove Karlsson Vestman, Per-Åke Karlsson (red), Laila Niklasson
Bilagor: 
Utvärderingsverkstad enkät papper
Intervjuguide


(Länk till rapporten finns här.)

2010

Rapport: LÄR UT – Bättre läkemedelshantering för äldre
Författare: Marie Elm
Bilaga: Figur 17-62


(Länk till rapporten finns här.)

2008

Rapport: Så tycker brukarna om äldreomsorgen i Herrljunga, Svenljunga och Tranemo. 
Författare: Sara Esbjörnson, Ingrid Björkman, Anna Henriksson, Ritva Lidskog, Marie Sjörén, Gunnel Wessbo, Per-Åke Karlsson
Bilagor:
Ordinärt boende Herrljunga
Ordinärt boende Svenljunga
Ordinärt boende Tranemo
Särskilt boende Herrljunga
Särskilt boende Svenljunga
Särskilt boende Tranemo


2005

(Länk till rapporten finns här.)

Rapport: Vad gör de som hjälper gamla i hemmet?
Författare: Per-Åke Karlsson, Monica Nordström, Mariella Niemi, Pia Redberg 
Komplettering bilaga 2:
Enkät till närstående om Kalle
Enkät till äldre om Kalle
Enkät till närstående om Klara
Enkät till personal om Klara
Bilaga 6:
Deltagarnas kommentarer kring arbetsmodellen


2003

(Länk till rapporten finns här.)

Rapport: Svenljunga  idé, verksamhet och erfarenheter hittills.
Författare: Lena Ehrnlund, Lena Essedahl, Kristina Süvari, Per-Åke Karlsson 
Bilagor/enkäter och intervjuer:
Enkät medaktörer, tillfälle 1
Enkät patient, tillfälle 1 
Enkät personal, tillfälle 1 
Intervju patient/närstående, tillfälle 1 
Intervju personal, tillfälle 1