Anna Grzelec

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4156

Mobilnummer: 0790-990521

E-post: anna.grzelec@hb.se

Rumsnummer: L409

Signatur: AAGR