Agneta Hultstrand

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4660

Mobilnummer: 0790-677036

E-post: agneta.hultstrand@hb.se

Rumsnummer: D811

Signatur: AGH