Ann-Kristin Olsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5995

E-post: ann-kristin.olsson@hb.se

Rumsnummer: U328

Signatur: AKOL