Anders Mattsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4628

Mobilnummer: 0708-174628

E-post: anders.mattsson@hb.se

Rumsnummer: D820

Signatur: AM