Andreas Dehre

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4359

E-post: andreas.dehre@hb.se

Rumsnummer: E708

Signatur: ANDE