Åsa Larsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4165

Mobilnummer: 0790-677082

E-post: asa.larsson@hb.se

Rumsnummer: D730

Signatur: ASL