Claes Wikström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5950

E-post: claes.wikstrom@hb.se

Rumsnummer: D727

Signatur: CGW