Christian Benjaminsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4274

Mobilnummer: 0721-447133

E-post: christian.benjaminsson@hb.se

Signatur: CHBE