Carina Carlson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4741

Mobilnummer: 0790-677093

E-post: carina.carlson@hb.se

Rumsnummer: D720

Signatur: CRCA