Christer Wede

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-435 5902

Mobilnummer: 0705-558269

E-post: christer.wede@hb.se

Rumsnummer: B606

Signatur: CWE