Emma Almingefeldt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4292

Mobilnummer: 0733-689486

E-post: emma.almingefeldt@hb.se

Rumsnummer: B502

Signatur: EMAL

Emma Almingefeldt är universitetsadjunkt i svenska som andraspråk. Dessa är några av de kurser som hon ansvarar för:
- Invandrarakademin
- Svenska som främmande språk
- Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling (Uppdragsutbildning för Skolverket)
- Aktivitetsinspiratörsprojektet (Arvsfondsprojekt - utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning)

Hennes fokusområden är: studiekulturer, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, bedömning och litteracitet.