Frances Hultgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4354

Mobilnummer:

E-post: frances.hultgren@hb.se

Rumsnummer: C532

Signatur: FHU