Gunilla Fihn

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: gunilla.fihn@hb.se

Signatur: GFI