Gunvi Broberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5920

Mobilnummer: 0701-806765

E-post: gunvi.broberg@hb.se

Signatur: GUBR