Ida Hermansson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: ida.hermansson@hb.se

Rumsnummer: U312

Signatur: IDHE