Jonas Hellnevi

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4719

Mobilnummer: 0790-664432

E-post: jonas.hellnevi@hb.se

Rumsnummer: E708

Signatur: JNHE