Jonas Johansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4456

Mobilnummer: 0732-305921

E-post: jonas.johansson@hb.se

Rumsnummer: B413

Signatur: JNJO