Joeri Verheul

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Akademin för polisiärt arbete

Sektionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4734

Mobilnummer: 0765-255448

E-post: joeri.verheul@hb.se

Rumsnummer: E713

Signatur: JOVE