Joeri Verheul

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4734

Mobilnummer:

E-post: joeri.verheul@hb.se

Rumsnummer: E713

Signatur: JOVE