Katarina Hagberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4170

E-post: katarina.hagberg@hb.se

Rumsnummer: C312b

Signatur: KTHA