Lotta Lundstedt

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: lotta.lundstedt@hb.se

Signatur: LLU