Linda Rydh

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4459

Mobilnummer:

E-post: linda.rydh@hb.se

Rumsnummer: D402

Signatur: LRY