Marita Gabre

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4769

Mobilnummer: 0790-677108

E-post: marita.gabre@hb.se

Rumsnummer: D709a

Signatur: MAGA