Mats Nilhag

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4458

E-post: mats.nilhag@hb.se

Rumsnummer: C814

Signatur: MANI