Magnus Bratt

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: magnus.bratt@hb.se

Rumsnummer: T390

Signatur: MLN