Monika Johansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4083

Mobilnummer: 0706-246076

E-post: monika.johansson@hb.se

Rumsnummer: C401

Signatur: MOJ