Maria Ringbo

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4309

Mobilnummer: 0790-981850

E-post: maria.ringbo@hb.se

Rumsnummer: C310

Signatur: MRRI