Max Anderhell

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4805

E-post: max.anderhell@hb.se

Signatur: MXAN