Nancy Abdallah

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4596

Mobilnummer: 0790-670878

E-post: nancy.abdallah@hb.se

Signatur: NAAB