Nina Emilsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4232

Mobilnummer:

E-post: nina.emilsson@hb.se

Rumsnummer: B506

Signatur: NIEM