Olof Falk

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4810

E-post: olof.falk@hb.se

Rumsnummer: D408

Signatur: OLFA