Per Nordén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4082

E-post: per.norden@hb.se

Rumsnummer: B503

Signatur: PENO