Philip Warkander

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4464

E-post: philip.warkander@hb.se

Signatur: PHWA