Rolf Appelkvist

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4444

Mobilnummer: 0708-364115

E-post: rolf.appelkvist@hb.se

Rumsnummer: L414

Signatur: RA