Robin Kindström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4780

E-post: robin.kindstrom@hb.se

Rumsnummer: E713

Signatur: ROKI