Robin Kindström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4780

Mobilnummer: 0790-664512

E-post: robin.kindstrom@hb.se

Rumsnummer: E713

Signatur: ROKI