Saina Koohnavard

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4211

Mobilnummer: 0701-039052

E-post: saina.koohnavard@hb.se

Rumsnummer: U337

Signatur: SAKO