Sven Martinger

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: sven.martinger@hb.se

Rumsnummer: L516

Signatur: SMR