Stig Nilsson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4279

Mobilnummer: 0701-914809

E-post: stig.nilsson@hb.se

Rumsnummer: U313

Signatur: SNI