Thomas Nyström

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4533

Mobilnummer: 0735-980083

E-post: thomas.nystrom@hb.se

Rumsnummer: C511

Signatur: THNY