Tina Yngvesson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4669

E-post: tina.yngvesson@hb.se

Rumsnummer: A609

Signatur: TIYN