Thorbjörn Magnusson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 5901

Mobilnummer: 0701-825153

E-post: thorbjorn.magnusson@hb.se

Rumsnummer: U335

Signatur: TMA