Urban Kjulin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4391

E-post: urban.kjulin@hb.se

Rumsnummer: L514

Signatur: UKJ