Ulla Ranglin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4151

Mobilnummer: 0790-981918

E-post: ulla.ranglin@hb.se

Rumsnummer: U309

Signatur: UR