Ulla Ranglin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för design

Telefonnummer: 033-435 4151

E-post: ulla.ranglin@hb.se

Rumsnummer: U309

Signatur: UR